ΠΙΣ: κοινοποίηση εγγράφων σχετικά με τον ν. 4389/2016 και περί διευκρινήσεων σχετικά με αναγνώριση προϋποηρεσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων από ΥΥΚΑ

Δείτε το έγγραφο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 1385