ΠΙΣ – Κοινοποίηση εγγράφου ΓΕΕΘΑ σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους ασφαλισμένους ΥΕΕΘΑ.