ΠΙΣ: “Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου Ιουνίου 2019”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ 2863_καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εξετάσεις ειδικότητας Ιουνίου 2019