ΠΙΣ-Επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα: Ο ΠΙΣ ζητά άμεσα σαφείς απαντήσεις αναφορικά με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την επιστολή:

ΠΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2100 – ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ