ΠΙΣ Επιστολή προς Υπουργό Υγείας – Ανάγκη αναθεώρησης απόφασης για επανέναρξη χειρουργείων

Εξαιρετικά επείγον

Α.Π.: 5533/30-4-2020

 

Προς  Υπουργό Υγείας

κ. Βασίλειο Κικίλια

 

Κοινοποίηση:

– Υφυπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

– Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

– Ιατρικές Εταιρείες της χώρας

– Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών

– Εκλέκτορες Π.Ι.Σ.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την επιστολή της 14ης Απριλίου 2020, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πρότεινε την επανέναρξη των τακτικών χειρουργείων σε μειωμένους αριθμούς που ήταν ενδεδειγμένοι για τη χρονική στιγμή της επικοινωνίας μας, έτσι ώστε να επιτυγχάνονταν μία σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα των κρατικών και ιδιωτικών δομών.

Αισθανόμαστε όμως ότι η επανέναρξη των κανονικών χειρουργείων σε μειωμένους ρυθμούς και ειδικά στο βαθμό που προβλέπεται από τη σχετική Εγκύκλιο της 29ης Απριλίου 2020, με εφαρμογή από τις 4 Μαΐου, δεν συνάδει με την χρονική στιγμή και με άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί ταυτοχρόνως, όπως π.χ. τη λειτουργία άλλων υπηρεσιών.

Θεωρούμε ότι χρήζει άμεσης αναθεώρησης με την απάλειψη της ποσόστωσης που έχει τεθεί (50%) και την αντικατάστασή της από ειδικά μέτρα επιπλέον απολύμανσης των χειρουργείων μεταξύ των επεμβάσεων (ενδεικτικά χρήση λυχνιών υπεριώδους ακτινοβολίας για 30 λεπτά μεταξύ των επεμβάσεων ).

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν μειωμένοι ρυθμοί με ευελιξία που θα επιτρέπουν την ασφαλή και στους αναγκαίους ρυθμούς λειτουργία των τακτικών χειρουργείων.

Με την ευκαιρία της επιστολής μας αυτής, επιθυμούμε επίσης να υπάρξει μέριμνα για τον κατά προτεραιότητα έλεγχο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για COVID-19 από τα κέντρα αιμοδοσίας.

Αναμένοντας την θετική σας ανταπόκριση.