ΠΙΣ-Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με συμψηφισμό οφειλών των παρόχων εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών 23/10/2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την επιστολή:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2372 23-10-2017