ΠΙΣ-Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με συμψηφισμό clawback & rebate

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την επιστολή:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2362