ΠΙΣ: Επιστολή προς Σ.Ε.Κ. και Π.Ε.Ι.Κ. για απαγόρευση τακτικών χειρουργείων

Δείτε το έγγραφο: