ΠΙΣ-Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εγγραφή των ιατρών στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗ AΠ ΠΙΣ 2272