ΠΙΣ: Επιστολή προς Διεθνείς Ιατρικές Οργανώσεις για το θέμα της Αγίας Σοφίας

Προς                                                                                                                                  Αθήνα, 15/7/2020

Προέδρους και Εκλέκτορες                                                                                     Α.Π.: 6244

Ιατρικών Συλλόγων της χώρας  

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε επιστολή του Π.Ι.Σ., με αρ. πρωτ. 6243/15.7.2020 προς όλες τις διεθνείς ιατρικές οργανώσεις για τις εξελίξεις στην Αγ. Σοφία, προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                      Δρ  Γεώργιος  Ι. Ελευθερίου

     Πλαστικός Χειρουργός                                         Αγγειοχειρουργός