ΠΙΣ: Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη λειτουργία των ιατρείων από την Ένωση Παθολόγων Ελλάδος