ΠΙΣ – Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα «Ισχύοντα μέτρα για την πρόσβαση ασθενών και των συνοδών τους στις ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας Οκτώβριος 2021»