ΠΙΣ Ενημέρωση για υπογραφή συμφωνίας με την UEMS για τη μοριοδότηση των συνεδρίων & εκλογή Έλληνα αντιπροέδρου στην CEOM

Δείτε την επιστολή