ΠΙΣ: Ενημέρωση για τα POS

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

IATΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1511 για τα POS