ΠΙΣ: Δυνατότητα χορήγησης δωρεάν ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου

Δείτε το έγγραφο: