ΠΙΣ-Δελτίο Τύπου: Να αποδοθούν στον ΕΟΠΥΥ οι παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές ασθενείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

            Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΣ: Να αποδοθούν στον ΕΟΠΥΥ οι παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές ασθενείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

 

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τη μη απόδοση των εισφορών ασθενείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία στον ΕΟΠΥΥ.

Το μείζον αυτό θέμα έθεσε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ – ως εκπρόσωπος των Υγειονομικών στο Δ.Σ. – την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βλασταράκος τόνισε ότι οι εισφορές ασθενείας που οφείλονται στον ΕΟΠΥΥ και παρανόμως δεν αποδίδονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ανέρχονται συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ (800,4 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα).

Ήδη προστέθηκαν 100 εκατ. ευρώ από την αύξηση στις κύριες συντάξεις των εισφορών ασθένειας υπέρ του ΕΟΠΠΥ κατά 2% (από 4% στο 6%) και στις επικουρικές κατά 6%.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ζήτησε να κινηθεί κάθε νομική διαδικασία, για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών ασθένειας, από τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει Νομοθετική ρύθμιση για την απευθείας μεταφορά των εισφορών ασθένειας προς τον Οργανισμό.

Εάν είχαν δοθεί στον ΕΟΠΥΥ τα ποσά του 1,5 δισ. ευρώ, των 100 εκατ. ευρώ (από τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις) και των περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών, θα είχαν ήδη αποπληρωθεί οι πάροχοι υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του.

Ωστόσο, το Δελτίο Τύπου που εξεδόθη από τον ΕΟΠΥΥ, στις 3.9.2015, δεν αναφέρει ότι εδόθη εντολή στη νομική υπηρεσία να ερευνήσει όλη τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ζητά από τον ΕΟΠΥΥ και από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται – έτσι όπως τέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ – προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Οργανισμού, να αποπληρωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και να διασφαλιστεί η ασφαλής περίθαλψη των πολιτών, χωρίς επιβαρύνσεις.

Στην περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν κινηθεί όπως οφείλει, ο Π.Ι.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή περίθαλψη και τη βιωσιμότητα των συμβεβλημένων, με τον ΕΟΠΥΥ, παρόχων.

Ο Π.Ι.Σ. έχει επίσης ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να εξοφληθούν οι πάροχοι υγείας για τον Απρίλιο και να συνεχιστεί η αποπληρωμή των επόμενων μηνών, εξασφαλίζοντας τα σχετικά κονδύλια από τα οφειλόμενα των Ασφαλιστικών Ταμείων. Ο Π.Ι.Σ. έλαβε τη σχετική διαβεβαίωση και ήδη άρχισε – όπως έλαβε γνώση – η διαδικασία αποπληρωμής του Απριλίου.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Ν.4308/άρθρο 11 (ΦΕΚ 251/24.4.2014), για την έκδοση τιμολογίων δαπανών παρόχων, ασχέτως εάν έχουν εισπραχθεί τα ποσά, ο Π.Ι.Σ. θα θέσει το θέμα στον Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης 9-9-2015, προκειμένου να αποτραπούν ενέργειες, οι οποίες θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα και αναλόγως θα προβεί ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στις αναγκαίες ενέργειες.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ