ΠΙΣ: Διευκρινίσεις για τους ιατρούς των τουριστικών καταλυμάτων