ΠΙΣ: Διαδικτυακή συνάντηση, την Παρασκευή 9-7-2021 και ώρα 19:00, με θέμα την ενημέρωση για τον εμβολιασμό από ιδιώτες ιατρούς, τόσο στο ιατρείο όσο και κατ’ οίκον