ΠΙΣ: Διαβίβαση επιστολής του Προέδρου της ευρωπαϊκής ιατρικής οργάνωσης Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)

Προς                                                                                                                      Αθήνα, 13/4/2020

Προέδρους  και Εκπροσώπους                                                                  Α.Π.: 5421

των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε επιστολή του Προέδρου της ευρωπαϊκής ιατρικής οργάνωσης Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), στην οποία ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι τακτικό μέλος, που απευθύνεται προς όλους τους ιατρούς που μάχονται κατά της πανδημίας COVID-19.

Προωθούμε την παρούσα προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των μελών της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.