ΠΙΣ: Διαβίβαση επιστολής προς  τον κ. Πρωθυπουργό για έκδοση της ΚΥΑ σχετικά με χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Α.Π.: 5585

Αθήνα, 7/5/2020

Προς                                                                                                                      

Προέδρους & Εκπροσώπους                                                                       

Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Ιατρικές Εταιρείες

                                                                                            

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την επιστολή των Επιστημονικών Κλάδων, προς  τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, με την οποία ζητούν την παρέμβασή του για την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μηνός Μαΐου, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Η παρούσα σας διαβιβάζεται προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.