Δείτε παρακάτω το έγγραφο:

ΠΙΣ: Διαβίβαση εγγράφου Υπ. Εσωτερικών για λειτουργία ιδ. φορέα ΠΦΥ σε Δημοτικό ιατρείο