ΠΙΣ: Διαβίβαση εγγράφου του ΕΤΑΑ-Τομέα Υγειονομικών σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση των εναπομεινασών Αντιπροσωπειών.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2359