ΠΙΣ – Σε αναστολή λειτουργίας υποχρεώνονται τα ιατρεία-εργαστήρια