ΠΙΣ: Δελτίο τύπου Υπ. Υγείας και Υπ. Αποφάσεις για την ΠΦΥ (Παραπομπές + ωράριο επισκέψεων) 17/4/2018

Δείτε το έγγραφο: ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 989 – Δελτίο τύπου ΥΥΚΑ και Υπ. Αποφάσεις για ΠΦΥ