ΠΙΣ: Δελτίο τύπου μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος των Ιατρικών Συλλόγων περί χορήγησης «ψευδών» ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλητές

Δελτίο τύπου Αθήνα 28-1-2013

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος των ιατρικών συλλόγων της χώρας για τη μη συμβολή αυτών στην λειτουργία ιατρείων της Ελληνικής Ποδοσφαρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και για τη χορήγηση «ψευδών» ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλητές στα πλαίσια προαγωνιστικών ελέγχων, δηλώνει:

  • δεν υπάρχει καμιά έγγραφη αίτηση προς τους οικείους ιατρικούς συλλόγους για αδειοδότηση ιατρείων της ΕΠΟ
  • δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία για χορήγηση «ψευδών» ιατρικών γνωματεύσεων προς αθλητές

Στη συνεδρίαση του ΠΙΣ στις 23/1/2013, ελήφθη ομόφωνη απόφαση έγγραφης κοινοποίησης προς τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας όπου εφιστάται η προσοχή διερεύνησης παρόμοιων ιατρικών παραπτωμάτων από ιατρούς-μέλη και την πειθαρχική δίωξη αυτών, σε περίπτωση τέλεσης του
ανωτέρω περιγραφομένου αδικήματος.
Είναι απαράδεκτο, ποινικά και ηθικά κολάσιμο, να χορηγείται πιστοποιητικό υγείας σε αθλητές χωρίς προηγούμενη κλινικο-εργαστηριακή εξέταση αυτών, γεγονός το οποίο έχει-δυνητικά- μοιραίες επιπτώσεις!
Ο ΠΙΣ ζητά από την πολιτεία την θεσμοθέτηση κάρτας υγείας αθλητών καθώς και να ορίσει το πλαίσιο ελέγχου των ιατρικών εξετάσεων αυτών προαγωνιστικά, είναι δε αρωγός σε όποια προσπάθεια γίνει για τη βελτίωση
των παροχών υπηρεσιών υγείας προς τους αθλητές.
Ο ΠΙΣ καλεί τα αρμόδια υπουργεία να ελέγξουν την πιθανή σπατάλη δημοσίου χρήματος, όσον αφορά στην προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων με αδιαφανείς διαδικασίες από την ΕΠΟ – στα πλαίσια λειτουργίας των
υποτιθέμενων προτύπων ιατρείων της ΕΠΟ- καθώς και την καταγγελθείσα κλοπή του υπερηχοκαρδιογράφου από τον υγειονομικό σταθμό της ΕΠΟ στην Ρόδο.
Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι η εισαγγελική έρευνα είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις  όπου η χορήγηση «ψευδών» ιατρικών γνωματεύσεων είναι σαφής.

Για τον Π.Ι.Σ
Ο Πρόεδρος
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ
Ο Γ. Γραμματέας
Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ