ΠΙΣ: Δελτίο τύπου – Ενημέρωση για την απεργία εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών που κινητοποιούνται στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2022

Δείτε το Δελτίο τύπου: