ΠΙΣ – Αναπροσαρμοσμένος κατάλογος ομάδων πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο νόσησης COVID-19