ΠΙΣ: Ανάγκη να εμβολιασθούν οι φοιτητές ιατρικής του 5ου έτους

Δείτε το Δελτίο τύπου: