ΠΙΣ: Αίτημα του εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Ουγγαρίας για συμμετοχή των Ελλήνων ιατρών στο ερωτηματολόγιο που αφορά την παροχή δημόσιας και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης