ΠΙΣ: Αίτημα της CPME για συμμετοχή σε έρευνα που διεξάγεται για τον εμβολιασμό