ΠΙΣ: Έρευνα της Ε.Ε. για διαβούλευση με υγειονομικούς (Ετοιμότητα & δράσεις) – έως 20/6

Προς                                                                                                                                      Αθήνα, 17/6/2020

Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας                                                          Α.Π.: 5934

Εκλέκτορες Π.Ι.Σ             

 

Κοιν.:

Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες/Ιατρικές Επαγγελματικές Ενώσεις

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ευρωπαίους επαγγελματίες του τομέα της υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην περίθαλψη και θεραπεία ασθενών με Covid-19, να συμμετάσχουν σε έρευνα που διεξάγει, σχετικά με τους τομείς που θα πρέπει να βελτιωθούν για την ισχυροποίηση της ετοιμότητας σε πιθανή μελλοντική πανδημία.

Επιπλέον, η Ευρ. Επιτροπή ενδιαφέρεται για τις παρατηρήσεις των υγειονομικών και τις εμπειρίες που προέκυψαν από την κρίση COVID-19, καθώς και για τα πεδία που θα μπορούσαν να ενισχυθούν όσον αφορά τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, για τη στήριξη της ετοιμότητας και της δράσης, σε επόμενα πιθανά κύματα και σε πιθανές μελλοντικές πανδημίες.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην έρευνα, επισκεφθείτε το σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondWaveCOVID-19

Η έρευνα θα παραμείνει ανοικτή έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

Παρακαλούμε όπως αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το διανείμετε στα μέλη της περιοχής ευθύνης σας.

Συμπληρωματικά, σας επισυνάπτουμε το ερωτηματολόγιο σε κείμενο μορφής pdf.

Για τον ΠΙΣ

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος                    Δρ. Γεώργιος Ι Ελευθερίου

Πλαστικός Χειρουργός                                  Αγγειοχειρουργός