Μιχάλης Βλασταράκος: Ο ΠΙΣ θα δώσει τις δέουσες απαντήσεις σε εκείνους οι οποίοι απεργάζονται τη διάλυση της δημοσίας ΠΦΥ
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, προέβη στην εξής δήλωση με αφορμή το Σχέδιο της TASK FORCE για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ):
“Το Σχέδιο της TASK FORCE για την Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) που παρεδόθη στον Υπουργό Υγείας στις 7.10.2013 είναι ένα σχέδιο που σκοπεύει στην διάλυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Είναι απαράδεκτο, αποσκοπεί στη μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας με κάθε τρόπο, στην επιπλέον επιβάρυνση του πολίτη στο κόστος για την υγεία του και στην περιθωριοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Δικαιώνεται, λοιπόν, η επιλογή μας να μην νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας σε κάθε συζήτηση εκείνους οι οποίοι προτείνουν τέτοια σχέδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα, θα δώσει τις δέουσες απαντήσεις του”.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ