Επιστολή ΠΙΣ προς τον Υπουργό Εργασίας με θέμα: Διευκρινίσεις επί του προγράμματος στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών , πληττόμενων από τον COVID-19 (Πρόσκληση 286/2.4.2020)