Επιστολή ΠΙΣ προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ για θέματα συμβάσεων, συνταγογράφηση και clawback

Δείτε την επιστολή όπως κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: