Επιστολές ΠΙΣ προς Υπουργούς

Επιστολές ΠΙΣ προς αρμόδιους Υπουργούς


  • για την αξιολόγηση εργαστηρίων
  • για το επερχόμενο “κούρεμα” οφειλών των Ταμείων
  • για ένταξη στο ΕΣΠΑ των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣ σε PDF