ΕΟΠΥΥ- Διαδικασία έναρξη και εφαρμογής της ηλεκτρονικής παραπομπής ασθενούς

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: ΕΟΠΥΥ- Διαδικασία έναρξη και εφαρμογής της ηλεκτρονικής παραπομπής ασθενούς