Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Τμήμα Μελετών: Δημοσίευση διορθωτικού στην οδηγία 2014/24/ΕΕ

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δημοσίευση διορθωτικού στην οδηγία 2014-24-ΕΕ