ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 21-3-2022: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Δείτε το Δελτίο τύπου: