ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Δείτε το Δελτίο τύπου: