ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ  ΣΤΟ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αθήνα 8.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάλεξη με θέμα «Συνεχιζόμενη  Ιατρική Εκπαίδευση-Συνεχιζόμενη  Επαγγελματική Ανάπτυξη και ο ρόλος του EuropeanAccreditationCouncilforContinuingMedicalEducation (EACCME) της UEMS», έδωσε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ο οποίος παρέστη στο 4οΣυνέδριοΕκπαίδευσης και Έρευνας, που διοργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αλεξανδρούπολης στις 5-7 Μαΐου 2017, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Καθηγητή Χειρουργικής κ. Αλέξανδρου Πολυχρονίδη. Στο Συνέδριο μετείχαν και οι υπόλοιπες 6 Ιατρικές Σχολές της Χώρας, πλήθος ιατρών από όλες τις περιοχές και μεγάλος αριθμός φοιτητών.

Κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου ο κ. Βλασταράκος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, στην ακριτική περιοχή της χώρας, και στη μεγάλη του συμβολή στην εκπαίδευση που είναι και από τα κυρίαρχα θέματα ενδιαφέροντος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

«Στη μεγάλη κρίση που περνάμε», τόνισε «κοινωνική, οικονομική, αξιακή, ο καλλίτερος τρόπος απάντησης είναι μέσω της επιστήμης μας, η οποία μέσα από τις κρίσεις και τους πολέμους συνεχίστηκε αδιάλειπτα και είναι ευκαιρία σήμερα να δώσουμε το ιδιαίτερο βάρος που απαιτείται στη γνώση, η οποία είναι κινητήριος δύναμης κάθε ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ τόνισε ότι η γνώση, η καινοτομία και η τεχνολογία προχωρούν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αλλά αυτά πρέπει να τα ενσωματώνουμε στην επιστήμη μας, έχοντας ως υπόβαθρο κώδικα ηθικών αξιών, για να είναι αποτελεσματική ηπροσφορά κάθε ιατρού, προς το κοινωνικό σύνολο που απευθύνεται.

Οι στόχοι που πρέπει να βάζουν οι νεώτεροι ιατροί, πρέπει να είναι υψηλοί, να προσπαθούν να τους επιτυγχάνουν, να μην απογοητεύονται, αλλά να αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις, γιατί τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο, παρά τις μεγάλες εξωτερικές επιρροές και όλοι εάν προσπαθήσουμε ενωμένοι, μπορούμε να έχουμε ελπιδοφόρο μέλλον, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για τη νέα γενιά.

Στη διάλεξή του για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση, αναφέρθηκε στις Διεθνείς διακηρύξεις, οι οποίες σημειώνουν ότι η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, είναι ηθικό καθήκον και αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε εν ενεργεία ιατρού σε όλη τη διάρκεια της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.

Η άποψη αυτή δεν είναι πρωτοπαρουσιαζόμενη, αλλά από την εποχή του Ιπποκράτη ήδη, άνθισε και αποτελεί παράδοση αιώνων.

Η ιατρική κοινότητα, πρέπει να είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τη θέσπιση των κανόνων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η έννοια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης των ιατρών. Δεν είναι εφικτό, για παράδειγμα, ιατρός που απέκτησε την ειδικότητά του πριν από 2 ή και 3 δεκαετίες και βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα να μπορεί να ασκεί επαρκώς το λειτούργημα της ιατρικής, εάν δεν ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς, πάνω στις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις.

Όμως σήμερα, ένας καινούργιος όρος έρχεται να ολοκληρώσει την έννοια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης: η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη.  Η συνεχιζόμενη ιατρική ανάπτυξη, συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και δεν την αναιρεί. Διότι η τελευταία, δεν εξαρτάται μόνο από τη θεωρητική ανανέωση των ιατρικών γνώσεων, αλλά και από τη συνολικότερη πρακτική εξοικείωση του ιατρού με τις επιστημονικές τεχνικές.

Ο ορισμός που δόθηκε στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη [ContinuingProfessionalDevelopment (CPD)] από την ΕυρωπαϊκήΈνωση Ειδικευμένων Ιατρών [European Union of Medical Specialists (UEMS)] είναι το «εκπαιδευτικό μέσο ενημέρωσης και ανάπτυξης» που πρέπει να χρησιμοποιεί οι ιατρός για να εφαρμόζει σωστά και αποτελεσματικά τις γνώσεις και δεξιότητές του στο επαγγελματικό του περιβάλλον.

Αλλά η UEMS υποστηρίζει πως ο κάθε ιατρός έχει ηθική ευθύνη, όχι μόνο να εφαρμόζει τη CPD, αλλά και να επαληθεύει και να πιστοποιεί τη συμμετοχή του, σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια,  ο Πρόεδρος του ΠΙΣ ανέφερε ότι τα προγράμματα και οι φορείς Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CME-CPD) σε άλλες χώρες έχουν θεσμοθετηθεί υποχρεωτικά και σε άλλες είναι προαιρετικά. Ως μέθοδος πιστοποίησης και αναγνώρισης  της διαβίου εκπαίδευσης εισήχθη η έννοια των μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης/Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPE/CPD-credits).

Αναφέρθηκε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα εφαρμογής, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών. Πρόσθεσε δε, ότι οι πιστοποιημένοι εκπρόσωποι είναι οι Εθνικοί Σύλλογοι των χωρών και στη χώρα μας είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Τόνισε το ρόλο του EACCME, του οποίου η σύσταση πραγματοποιήθηκε το 2000, ως «διαπιστωτικού οίκου» της διασφάλισης της ποιότητος των δραστηριοτήτων CME –CPD, που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελειώνοντας, σημείωσε, ότι εκείνο που έχει καθοριστική σημασία, είναι να επικρατήσει η αντίληψη, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να τελειώσει με τη λήψη ενός πτυχίου ιατρικής, ή της λήψης ιατρικής ειδικότητος, αλλά να συνεχίζεται μέσω της δια βίου κατάρτισης.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συνεχίζοντας τη δραστηριότητά του και μέσω του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών, προσπαθεί να δώσει στην ιατρική κοινότητα της χώρας μας, αλλά και στην Πολιτεία,τα ερεθίσματα για να βρουν το δρόμο που οδηγεί στην εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, στις συμπεριφορές μέσα από ηθικούς κανόνες και σε υπηρεσίες προς τον πολίτη, που θα σέβονται την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου, με κανόνες ποιότητος και ασφάλειας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 8-5-2017 σε pdf.