Δελτίο Τύπου ΠΙΣ_10_12

Η πρόταση του ΠΙΣ για ενιαίο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Eκτίμηση της σημερινής κατάστασης