Δελτίο τύπου ΠΙΣ: Ανακοίνωση για την επικείμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το πλαφόν στις Διαγνωστικές Εξετάσεις

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

 Δελτίο Τύπου

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την επικείμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης  για το πλαφόν στις Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Αυγούστου, συνάντηση του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλη Βλασταράκου, συνοδευομένου από τους Προέδρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ), κ. Φ. Πατσουράκο, με τον Υπουργό Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Υγείας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το σχέδιο της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας για το πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις ανά πάροχο και γεωγραφική ενότητα, σύμφωνα με τα πάγια αιτήματα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τις θέσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Συλλόγου.

Στην νέα υπουργική απόφαση θα περιλαμβάνονται οι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτές έχουν συζητηθεί από καιρό στο υπουργείο Υγείας.

Η υπουργική απόφαση θα προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις για:

– Κατανομή ορίου δαπάνης ανά περιφερειακή ενότητα και ανά πάροχο ατομικά, για το έτος 2014,

  με  δυνατότητα επανεξέτασης του μέτρου για το β’ εξάμηνο ανάλογα με την πρόοδο του ελέγχου

  της δαπάνης.

– Θεσμοθέτηση σειράς συνταγογραφικών μέτρων και οδηγιών.

– Δυνατότητα δυνητικού clawback στους παρόχους για την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα.

Ο συμψηφισμός του clawbackμε τις οφειλόμενες αμοιβές στους παρόχους, θα διενεργηθεί στο τέλος του 2ου εξαμήνου του 2014. Η εξόφληση των οφειλομένων του Ιουλίου,  θα συνεχιστεί κανονικά.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι οι νέες διατάξεις θα οδηγήσουν σε εξορθολογισμό του μηχανισμού παραγωγής, εκτέλεσης και αποπληρωμής των διαγνωστικών εξετάσεων και θα συμβάλουν τα μέγιστα στην βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων, ενώ ετέθη επίσης το θέμα του διαχωρισμού του ΚΑΕ, των εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία των ιδιωτικών κλινικών, από εκείνες οι οποίες διενεργούνται στα υπόλοιπα διαγνωστικά εργαστήρια.

Με τις διατάξεις αυτές ο κάθε πάροχος θα έχει τη δυνατότητα επίσης, αφού έχει συμπληρώσει την τρίτη εβδομάδα του μήνα το ατομικό πλαφόν, να παραπέμπει τους ασθενείς το υπόλοιπο διάστημα του μήνα, είτε σε άλλο πάροχο ή σε δημόσια δομή, είτε σε εκτέλεση από τον ίδιο στις αρχές του επομένου μήνα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επιμένει να ζητεί την αύξηση του περιορισμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ύψους 328 εκατ. ευρώ για τις διαγνωστικές εξετάσεις κατά το 2014, ώστε και η κάλυψη των ασθενών να είναι ολοκληρωμένη και να καταργηθούν τα καταστροφικά rebate – clawback για τους παρόχους.

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των τελευταίων μηνών του 2011, ανακοινώθηκε από τον υπουργό Υγείας η ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων και εδόθη υπόσχεση προώθησης της εξόφλησης τους. Επιτροπή από τον Π.Ι.Σ. θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εν λόγω πληρωμών.

Η συνεργασία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με το Υπουργείο Υγείας θα είναι συνεχής, με σκοπό να αρθούν οι οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες και σφάλματα από την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Τέλος, ευχαριστούμε την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (ΠΕΔ) για τη συμβολή της, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλο επίπονης προσπάθειας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.