Δελτίο Τύπου: “Ο Π.Ι.Σ. για την ορθή χρήση της μάσκας”