Δήλωση προέδρου ΠΙΣ σχετικά με το σημερινό Δελτίο Τύπου του ΕΟΠYΥ

 

 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Σχετικά με το σημερινό Δελτίο Τύπου του ΕΟΠYΥ, έχουμε να δηλώσουμε τα κάτωθι:

Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΥΥ,

δεν παίζει κανείς με τους κανόνες της Δημοκρατίας και της Ιατρικής. Η Δημοκρατία δεν δέχεται αυταρχικές συμπεριφορές και η Ιατρική δεν δέχεται εκπτώσεις στην πρακτική του λειτουργήματός της.

Μας καλείτε σε συνεργασία, αφού πρώτα έχετε εκδώσει μία απαράδεκτη εγκύκλιο – κατ’ εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων – ζητώντας μας να εκπέσουμε της ιατρικής μας λειτουργίας, ως προς την περίθαλψη των ασθενών.

Εάν είχατε προθέσεις συνεργασίας, θα έπρεπε πριν να εκδώσετε αυτές σας τις αποφάσεις, να μας καλέσετε για να βρούμε από κοινού εκείνους τους τρόπους, που, σε περιπτώσεις υπερβολών, θα εκλογικεύσουν τη φαρμακευτική δαπάνη.

Σας δηλώσαμε χθές στην κοινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας και το δηλώνουμε και σήμερα – σύμφωνα και με τα όσα αναγράφονται στο σημερινό μας Δελτίο Τύπου σχετικά με τις θέσεις μας – ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Πρώτα όμως, προκειμένου να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις, θα πρέπει να αποσύρετε για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, την απαράδεκτη Εγκύκλιό σας καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις που προηγήθηκαν.

Σε διαφορετική περίπτωση, «κρείττον το σιγάν του λαλείν».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.