Προς                                                                                 Αθήνα, 28-1-2014
Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους                              Α.Π.: 225
της χώρας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. κατά τη Συνεδρίασή του της 24-1-2014, αποφάσισε να ενημερωθούν όλοι οι ιατροί της χώρας, ώστε αδιαφορώντας για το αστυνομικό μέτρο του πλαφόν συνταγογράφησης – διαγνωστικών εξετάσεων, να συνεχίσουν την ιατρική λειτουργία τους, όπως επιβάλλουν οι αρχές της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.
Εχουμε ζητήσει την απόσυρσή του, υπάρχουν ανακοινώσεις για τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προστατεύσουμε κάθε γιατρό που ευσυνείδητα ασκεί το έργο του.
Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ         ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ