Αντίθεση του ΠΙΣ στη ΚΥΑ που αποκλείει τη μετάβαση σε ιδιωτικές Μονάδες υγείας εκτός Νομού

Δείτε το Δελτίο τύπου: