Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: “Ιατρική περίθαλψη λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ