Παράταση Υποβολής Εργασιών στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας

Η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά αιτήματα ενδιαφερομένων συγγραφέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών έως και την 10η Ιουλίου 2023.

Η υποβολή των περιλήψεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

 

Για να δείτε τις οδηγίες σύνταξης και να υποβάλλετε την εργασία σας κάνετε κλικ ΕΔΩ