Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής (Master of Science), Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» με δύο κατευθύνσεις:

– Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και
– Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το σύστημα υποβολής της αίτησής σας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση: [email protected].

Για υποβολή Αίτησης: Υποβολή Αίτησης