Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Κρήτης: “H ιστορία της Iατρικής μέσα από τα μνημεία και τα κινητά τεκμήρια πολιτισμού της νήσου Κρήτης”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

“H ιστορία της Iατρικής μέσα από τα μνημεία και τα κινητά τεκμήρια πολιτισμού της νήσου Κρήτης”

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 μήνες  (226 ώρες φόρτου εργασίας, από τις οποίες 45 ώρες Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 168 ώρες Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση καθώς και προαιρετική συμμετοχή σε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή).

Για επιπλέον πληροφορίες πατήστε εδώ  και στον σύνδεσμο

Ημερομηνία έναρξης: Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Για την αίτηση σας πατήστε εδώ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 29/02/2024

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Γρηγόριος Τσουκαλάς

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής,

Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας,

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.